Fes click en la següent imatge per a accedir a la app:

Des de la planificació a la gestió de les notes dels teus alumnes, Additio App centralitza tota la gestió de les classes en una aplicació simple i fàcil d’usar. Gestiona les notes dels alumnes i calcula mitges amb el quadern de notes digital. Controla l’assistència dels alumnes. Avalua per mitjà de rúbriques i per competències. Planifica les classes per unitats i sessions. Realitza informes amb gràfics i estadístiques tant a nivell de grup com d’alumne. Gestiona els horaris, calendari i registra les entrevistes amb els pares.