El programa Bisbe Pont 3.0 engloba tot un seguit de nous projectes que des del centre s’estan realitzant per millorar la comunitat educativa.

Aquests projectes tenen com a objectiu millorar tant la convivència a les aules i les relacions alumne-professor-famílies a través dels projectes de mediació o el pla de convivència i igualtat, com millorar també el procés d’ensenyament-aprenentatge amb projectes com Ludiletras o EMAT .

A més, amb el programa Bisbe Pont 3.0 apostem fortament per les noves tecnologies a través del projecte CBPtab, en el qual es fan servir tablets que substitueixen els llibres i permet un accés més ràpid a tota la informació, i incloent en la nostra programació la Robòtica Educativa a través de Lego Education.