L’orientació educativa és un procés d’ajuda que afavoreix la qualitat i la millora de l’educació en els centres docents, ja que ha de facilitar el coneixement sistemàtic de les diferències individuals i la resposta organitzada més escaient.

A més l’orientació educativa, constitueix un element important i decisiu d’atenció a la diversitat i, per això, té com a finalitat aconseguir una formació personalitzada que propicie el desenvolupament integral en coneixements, destreses i valors de l’alumnat en tots els àmbits de la vida: personal, familiar, social i professional.

A continuació podeu trobar el enllaç per anar a la pàgina web del departament d’orientació del col·legi Obispo Pont;

https://sites.google.com/obispopont.net/orientats-bisbe-pont/p%C3%A0gina-principal