El caràcter del nostre centre es basa en quatre pilars bàsics:

  1. Formació cristiana: dins de la pluralitat, cal donar una formació cristiana de valors.
  2. Respecte: fomentar el respecte dels alumnes per ells mateix, pels altres i per l’entorn.
  3. Aprenentatge servei: millorar la convivència i augmentar la solidaritat.
  4. Integració: s’ha d’aconseguir integrar als alumnes no sols a nivell acadèmic, també a nivell lúdic.