L’any 1967, mossén Guillermo Sanchis, rector de la recentment creada parròquia Santa Sofia, va detectar la falta de llocs escolars en la ciutat de Vila-real. Després de nombroses negociacions, va obtindre l’aprovació de la Direcció General d’Ensenyament Primari l’any 1968 per a posar en funcionament el col·legi amb la denominació “Madrigal Mare de Déu de Gràcia” del “Patronat Diocesà de Segorbe-Castelló”.Les diferents reformes educatives el van convertir successivament en Centre Privat Subvencionat i Centre Privat Concertat.

L’anterior denominació del centre va ser substituïda per la de “Bisbe Pont” quan el Bisbe Josep Pont i Gol va deixar de presidir la nostra Església Diocesana per a fer-ho en la metropolitana de Barcelona.

El col·legi està situat en la zona nord-oest de la ciutat i dóna als carrers Sants Sofia, Briset, Calvari i Avinguda Penyagolosa. Entre les seues instal·lacions cal destacar les aules destinades a menjador, taller de ceràmica, taller de tecnologia, biblioteca, aula d’informàtica, laboratori, aula de música… Des del curs 2008-2009 disposem de noves instal·lacions per a l’atenció al públic i d’un nou espai destinat a activitats culturals del què es pot beneficiar tot el barri de Santa Sofia. A més les instal·lacions esportives i el pati de recreació tenen una superfície de 1800 metres quadrats dels quals 700 són coberts.

En l’actualitat el Col·legi Bisbe Pont escolaritza alumnes d’entre 3 i 16 anys, en tres aules d’Educació Infantil, sis de Primària i quatre de Secundària. Som un Centre d’Immersió Lingüística, on tots els alumnes aprenen en valencià i des d’Infantil s’introduïx l’anglés i la utilització de les noves tecnologies. Disposem d’un Projecte d’Educació Compensatòria en totes les etapes educatives que ens permet tractar adequadament la diversitat cultural present en el nostre Centre. També som un Centre Educatiu Solidari, formant part de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris de la Generalitat Valenciana des de l’any 2008.Des del Col·legi sempre hem participat en tots els esdeveniments importants de la nostra ciutat i hem fet arribar als nostres alumnes la cultura i les tradicions locals.

Durant els més de quaranta anys que el centre està en funcionament han estat mils els alumnes que han passat per les nostres aules i moltes les mestres i els mestres que s’han implicat en el Projecte Educatiu del Centre. Tots junts hem treballat per a aconseguir que els xiquets i jóvens que passen per la nostra escola aconseguisquen les metes que es proposen i, sobretot, es convertisquen en millors persones.