El projecte CBPtab està implementat en Secundària, on el nostre alumnat treballa en l’aula amb tablets, facilitant un aprenentatge autònom, interactiu i mòbil.

El nostre objectiu és que l’ús d’aquests dispositius com a eina de treball a les aules es realitze d’una forma racional i tutelada i, en tot cas, com a instrument potenciador del coneixement. Està demostrat que la utilització de tablets i tecnologies de la informació (TIC) en l’ensenyament mou als alumnes a sentir-se protagonistes del seu propi aprenentatge, la qual cosa els ajuda a desenvolupar la creativitat i facilita el treball cooperatiu, l’atenció a la diversitat i la incorporació de valors.

El Projecte CBPtab es va implantar en el nostre centre a partir del curs 2018/2019 per a tots els alumnes de cinqué de primària d’ara en avant.

Per què des de cinqué de primària i no abans? Fonamentalment perquè en aquest curs, el procés de lectoescriptura ja està consolidat i els alumnes han adquirit les destreses necessàries per a utilitzar els dispositius. A més, a partir d’aquesta edat l’ús continuat de dispositius no perjudica ni fatiga la vista.

I ara en iPads!

Per què hem triat iPads?

  1. La seua seguretat i estabilitat. Gràcies a la tecnologia sandboxing aquest dispositiu és més resistent a virus i problemes de funcionament del sistema. 

  2. Per l’àmplia varietat d’aplicacions educatives existents en l’App Store.

  3. Per la formació de qualitat que garanteixen als centres i el seu acompanyament durant la implantació del projecte en la resolució de problemes, assessorament tècnic, reposició davant errades i assegurança durant el primer any.

  4. Perquè la tecnologia retina està dissenyada per a treballar amb el dispositiu en llargs períodes de temps. I, a més, Apple ha dissenyat aquests dispositius pensant concretament en la seua utilització en l’àmbit infantil i de l’ensenyament.

  5. Per preu. El seu cost és similar al d’altres dispositius d’anàlogues prestacions i garanties i igual a l’adquisició dels llibres de text durant tres anys, temps d’amortització de la tauleta.