El projecte CBPtab està implementat en Secundària, on el nostre alumnat treballa en l’aula amb tablets, facilitant un aprenentatge autònom, interactiu i mòbil.