El proyecte Esplai Actiu és un programa que ajuda a organitzar l’esplai, mantenint la llibertat i autonomia de l’alumnat en ell. Els aspectes que es treballen amb més èmfasi són: la no violència, la igualtat de gènere i la inclusió.

 

Els objectius del projecte són:

  1. Millorar la convivència i la relació entre l’alumnat del centre.
  2. Millorar l’aprofitament dels espais de l’esplai i dotar-los de més recursos.
  3. Crear jocs inclusius que els agraden, motiven i puga participar tot l’alumnat.
  4. Evitar i solucionar els conflictes que es generen a l’esplai.
  5. Donar més participació i responsabilitat a l’alumnat.