LA COMPRENSIÓ LECTORA ES LA BASE DEL APRENENTATGE

Ludiletras és un programa de lectoescriptura creativa l’objectiu del qual és el desenvolupament neurològic dels xiquets de 3 a 8 anys. El procés d’ensenyança-aprenentatge de la lectoescriptura en Ludiletras es du a terme posant especial atenció en el deservolupament de la creativitat i a través d’activitats manipulatives.


LES BASES PEDAGÓGIQUES

Lectoescriptura creativa: un procés emocionant

En Ludiletras, la lectoescriptura es treballa de manera contextualitzada i s’inscriu dins de l’aprenentatge innat i instintiu de cada xiquet. Es tracta d’un programa de lectoescriptura per a l’etapa d’Infantil basat en les Intel·ligències Múltiples i en el joc com a mètode d’aprenentatge efectiu, natural i inspirador. Ludiletras té com a objectiu treballar l’organització mental, fent especial insistència en la creativitat com a ferramenta per a enfrontar-se a diferents situacions. 

Métode mixt sintètic i global

En Ludiletras s’aposta per un procés d’aprenentatge mixt sinteticoglobal, és a dir, es treballa des de la perspectiva sinteticofonètica i des de la perspectiva global. L’experiència en l’aula demostra que és important complementar ambdós perspectives per a donar el màxim d’oportunitats a tots els alumnes.

Els primers passos marquen la diferència

Un dels pilars fonamentals de Ludiletras és el mètode d’estimulació primerenca, un mètode didàctic que afavorix l’aprenentatge de forma significativa per mitjà dels bits. Es tracta d’un mètode dirigit a xiquets de 3 a 6 anys que millora l’atenció i la concentració i amb el que es treballa i es desenrotlla la capacitat d’aprenentatge. El mètode d’estimulació primerenca fa de l’aprenentatge de la lectoescriptura un procés natural, no forçat, viu i apassionant