Kiva, el programa número 1 contra l’assetjament escolar 

Kiva és el prestigiós programa contra l’assetjament escolar desenvolupat pel Ministeri d’Educació de Finlàndia, l’eficàcia del qual ha quedat demostrada en rigorosos estudis científics.

En 2006 el Ministeri d’Educació finlandés, preocupat pels creixents casos d’assetjament escolar, va encarregar a un equip expert en psicologia infantil i assetjament escolar un programa específic per a eliminar esta alifac de les seues aules.

KiVa ha sigut avaluat en assajos extensius controlats amb més de 30.000 alumnes d’intervenció i 30.000 de control i s’ha demostrat que el programa reduïx de manera molt significativa els casos d’assetjament.

A més, els seus efectes positius s’han estés a una major motivació i millors resultats acadèmics.

Després d’implantar-ho en el 90% de les escoles finlandeses i haver comprovat la seua alta efectivitat, el seu èxit s’ha traslladat a països de tot el món: Suïssa, Holanda, Regne Unit, França, Itàlia, Nova Zelanda, etc… i ja esta disponible per als col·legis a Espanya.


El objectiu de KiVa

 

Reduir el nombre de casos d’assetjaments escolar a través de 3 vies:

 Formant als docents amb les estratègies, metodologies i ferramentes pràctiques per a previndre, intervindre i fer seguiment dels casos d’assetjaments.

  Ajudant al alumnat a reconéixer els seus propis sentiments i els dels seus companys, reforçant el seu sistema de valors per a afrontar l’assetjament.

 Oferint a les families informació sobre l’assetjament donant-los pautes perquè puguen identificar-ho i tindre un paper clau en la comunicació escola-casa.


Els  Pilars de KiVa

 

El programa es basa en tres principis bàsics:

1.- Prevenció

KiVa prevé l’assetjament escolar per mitjà d’accions globals dirigides a tots els alumnes i no sols a l’assetjador o a la víctima. Es pretén influir en el grup perquè ells mateixos no fomenten i corregisquen estes situacions

2.- Intervenció

El programa compta amb accions específiques per als casos en què ja s’està produint una situació d’assetjament escolar. Estan dirigides tant a l’assetjador com a la víctima i es tria també a un xicotet grup de l’entorn d’estos amb l’objectiu que recolzen a la víctima i s’acabe amb l’assetjament.

3.-  Supervisió

KiVa compta amb una ferramenta online que avalua la situació inicial del centre i fa un seguiment constant dels canvis que es van produint.