Des del col·legi Bisbe Pont, junt a l’AMPA, oferim a les famílies què tenen un horari de treball matutí la possibilitat de deixar els seus fills a la nostra cura abans de començar l’horari lectiu escolar.

Els convidem a vindre al nostre centre per obtindré més informació o també podeu enviar un correu omplint el formulari de l’apartat Contacte.