La higiene i els hàbits alimentaris són aspectes bàsics per al desenrotllament integral de l’alumne.

Els menús son elaborats per l’empresa alimentaria IRCO, davall el seguiment d’un equip especialitzat en nutrició i amb una cuidadosa manipulació d’aliments.

Cal destacar que, donem molta importacia a l’alimentació i conscienciem al nostre alumnat de la relació existent entre una bona alimentació i la salut a més de potenciar les bones formes i l’educació en la taula.

El personal que dirigix, coordina i elabora els nostres menús està altament qualificat i especialitzat en centres educatius, rebrent formació continua en atenció a l’alumnat. El control en l’elaboració dels distints aliments que componen el menú diari dels nostres alumnos/as, així com les condicions higienicosanitàries de la cuina, i la confecció del menú mensual es du a terme per especialistes en nutrició i dietètica.

En els nostres menjadors se servixen menús diferenciats adaptats a les necessitats nutricionals dels alumnes.